Dla pacjentów

Podstawowe informacje

Wizyty można umawiać telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie przychodni.

Na wizytę pacjent powinien zabrać ze sobą dokumentację leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego oraz – o ile to możliwe – wyniki aktualnych badań.

Płatności za usługi medyczne realizowane są gotówką lub kartą w rejestracji albo przelewem na rachunek przychodni.