Neurologia

Aktualnie nie prowadzimy naborów do badań w tym zakresie.

Wyszczególnienie/
nazwa schorzenia

Opis badania

Kryteria
włączenia

Kryteria
wyłączenia

Stwardnienie rozsiane

Lek podawany w formie doustnej

Choroba Alzheimera

Lek podawany w formiedożylnej

?

?
?
?

Skorzystaj z formularza

Zadaj pytanie