Kardiologia

Aktualnie nie prowadzimy naborów do badań w tym zakresie.

Wyszczególnienie/
nazwa schorzenia

Opis badania

Kryteria
włączenia

Kryteria
wyłączenia

Zaburzenia gospodarki lipidowej

Lek podawany w formie doustnej

Skorzystaj z formularza

Zadaj pytanie